แหล่งรวมข้อมูลการใช้งานแอพลิเคชันของเรา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้างบ้านใหม่, การรีโนเวทบ้านพักอาศัย, การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา, การซ่อมบำรุงอาคารที่เสียหาย ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุด
ขั้นตอนการเรียกใช้ผู้ให้บริการ CEALECT APPLICATION
ขั้นตอนการเรียกใช้ผู้ให้บริการ CEALECT APPLICATION (PDF)