About Us

CEALECT คือ แอปพลิเคชันที่ให้บริการในการจัดหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซม ต่อเติม รีโนเวท สร้างบ้านใหม่ ออกแบบบ้าน ตรวจรับบ้าน ตรวจสภาพบ้าน เราก็สามารถจัดหาผู้ให้บริการให้กับลูกค้าได้ 

เหรียญแสดงมาตรฐานของผู้ให้บริการใน APPLICATION CEALECT

CEALECT SURE

เหรียญสำหรับ Partner VIP ที่เคยร่วมพัฒนาระบบกับทาง แอปพลิเคชัน CEALECT

COMPANY

เหรียญสำหรับ Partner (นิติบุคคล)ที่มีการส่งภาพถ่าย หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทเข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

CRIMINAL CHECK

เหรียญสำหรับ Partner (เน้นที่บุคคลทั่วไป) ที่มีการส่งภาพถ่าย หรือ สำเนาหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเข้ามาให้ทางระบบแอปพลิเคชัน

ID CHACK

เหรียญสำหรับ Partner (เน้นที่บุคคลทั่วไป) ที่มีการส่งภาพถ่าย หรือ สำเนาบัตรประชาชนเข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

EXAMPLE

เหรียญสำหรับ Partner ที่มีผลงานผ่านแอปพลิเคชัน CEALECT และอัพโหลดรูปเข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

DEPARTMENT OF SKILL

เหรียญสำหรับ Partner ที่เคยผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการส่งภาพถ่ายหรือสำเนาใบรับรอง เข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

ENGINEER

เหรียญสำหรับ Partner ที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรและมีการส่งภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรวิชาชีพ เข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

ARCHITECT

เหรียญสำหรับ Partner ที่เป็นสมาชิกสภาสถาปนิกและมีการส่งภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรวิชาชีพ เข้ามาในระบบแอปพลิเคชัน

เกร็ดสาระความรู้ที่น่าสนใจ

สื่อที่เคยนำเสนอ CEALECT