มีคำถามที่ผู้ให้บริการ สอบถามเข้ามาทาง CLM กันอย่างต่อเนื่องว่าทำไมแค่ฝากผลงานไว้ภายใน แอปพลิเคชันจึงต้องให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยบทความนี้บทความนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการทราบถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ทาง CLM

จากภาพช่างทุกคนได้รับการให้คะแนนจากลูกค้า ในด้านต่างๆเท่ากันคือผลงานดีเยี่ยม แต่นางสาวดีได้ให้ข้อมูลผ่าน CLM แอปพลิเคชันครบถ้วน 

ทางแอปพลิเคชันได้มอบ BADGE ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆของ นาวสาวดี ที่ให้ไว้กับแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าจึงมีความมั่นใจมากกว่าช่างรายอื่น