เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวิถีชีวิตของผู้คนยุคหลังวิกฤตโควิด-19 จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายอย่างหลายรูปแบบ ถ้าเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 (COVID-19) 

เราอาจพูดได้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่ บ้านเหตุเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทาง การทำงาน ท่องเที่ยว แต่หลังจากวิกฤตโควิด-19 เป็นเรื่องใกล้ตัว สังคมจึงต้องเตรียมพร้อมหลายเรื่อง ขณะที่หลายหน่วยงาน องค์กร ต่างปรับความคิด พฤติกรรม และวิถีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากเดิมคนทำงาน มักให้ความสำคัญกับ การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสำคัญ แต่ปัจจุบัน ที่เราทุกคนต่าง Work from Home มีสัดส่วนเวลาของการทำงานและชีวิตส่วนตัวเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน สลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งวัน เกิด Work-Life Integration ที่ชีวิตการทำงานหลอมรวมกับชีวิตส่วนตัวเป็นหนึ่งเดียว จนเราต้องสร้างวินัยในการทำงาน ท่ามกลางอิสระและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นจาก Work from Home

เมื่อต้องอยู่บ้านมากขึ้น คนส่วนใหญ่เริ่มปรับสภาพพื้นที่บ้านให้เหมาะกับกิจกรรมของแต่ละคน ทั้งเรื่องการทำงาน กิจกรรมที่ชื่นชอบ งานอดิเรก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การทำอาหาร หรือการออกกำลังกาย 

การทำงานในภาวะวิกฤตที่เปลี่ยนไปนี้ อาจทำให้ความสนใจใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น คนที่ทำงานประจำ พอเห็นความยืดหยุ่นของการทำงานที่บ้าน อาจเปลี่ยนใจมาทำงานฟรีแลนซ์มากขึ้น มีการพัฒนาทักษะของตนเอง มีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) มากขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นผลมาจากการทำงานที่บ้าน เพื่อรักษาระยะห่าง ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็นได้ชัด ส่วนจะอยู่ถาวรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคนมองเห็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องเกี่ยวกับ Social Distancing ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงโควิด-19 ไปแล้ว คนก็จะมีการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลกันมากขึ้นในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ดังนั้นการออกแบบพื้นที่เหล่านี้ยังต้องมีต่อไป เพราะในพื้นที่ส่วนกลางที่คนอยากไปใช้เป็นพื้นที่ที่คนต้องไปนั่งอยู่รวมกัน เราควรจะมีระยะห่างเท่าไหร่ หรือในล็อบบี้ที่มีโซฟาแทนที่จะต้องมีพาดิชั่น กั้น อาจกั้นด้วยโต๊ะเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันมีระยะห่าง แล้วทำให้รู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางแต่ยังมีความเป็นส่วนตัว จากการสังเกตการณ์ เรามองเห็นพฤติกรรมแบบนี้ ดังนั้นเวลาที่เราจะคิดแบบสร้างหรือ สร้างบ้านใหม่ๆ อาจจะต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เพิ่มเข้ามา

วันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง จะต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น ต้องรู้จักตั้งแต่วันที่ออกแบบ ก่อสร้าง ทำการตลาด ทำการสื่อสารกับผู้บริโภค ไปจนถึงการบริหาร จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพื่อสร้าง ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จะทำอย่างไรที่จะทำให้การใช้เทคโนโลยีทำให้ได้รู้จักลูกค้ามากขึ้น จะใช้เทคโนโลยีอย่างไร ที่จะทำให้เราพัฒนาอสังหาให้มีราคาที่ถูกลง แต่ทำบ้านให้มีคุณภาพสูงขึ้น การใช้พื้นที่ร่วมกันจะต้องใส่ใจเรื่องการทำความสะอาด คนต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมมากขึ้น  เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง หรือแม้แต่ วิศวกร สถาปนิก ต้องปรับเปลี่ยนเพราะวิถีชีวิตหลัง วิกฤต Covid-19 อาจจะคงอยู่กับเราตลอดไป