บริการต่างๆของเรา

บริการงานสร้างใหม่

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหา วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา รับงานก่อสร้าง และออกแบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง ที่พักอาศัยหรืออาคาร เพื่อให้งานที่ออกมาได้มาตรฐาน, ถูกต้องตามกฎหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

บริการงานปรับปรุงต่อเติม

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหา วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เพื่อรับงานออกแบบงาน รับงานต่อเติม ที่พักอาศัยหรืออาคาร เพื่อให้งานที่ออกมาได้มาตรฐาน, ถูกต้องตามกฎหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

บริการตรวจบ้าน คอนโด ที่พักอาศัย

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับบ้าน คอนโด ที่พักอาศัยโดยวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์สูงสุด ไม่โดนกลโกงต่างๆจากผู้ให้บริการที่ไม่ซื่อสัตย์

บริการงานซ่อมบำรุง

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหาช่างและผู้ให้บริการที่จะมาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ เพราะการปล่อยให้ส่วนใดๆของตัวอาคารเสียหายเป็นเวลานาน อาจจะทำให้ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องเสียหายตามมา ทำให้การดูแลรักษาให้กลับมาดังเดิมยากขึ้นและอาจจะเสียค่าใช้มากขึ้นด้วย

บริการงานสวน

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหาผู้ให้บริการด้านงานสวน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานสวนและการดูแลรักษาสวนให้สะอาดและเป็นระเบียบ

บริการงานทำความสะอาด

เป็นบริการภายในแอปฯสำหรับค้นหาผู้ให้บริการทำความสะอาดอาคารของผู้ใช้บริการ เพื่อตอบโจทย์ต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่แสนจะเร่งรีบ ทำให้อาคารสถานที่ต่างๆสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี

บริการงานรวมช่าง

เป็นบริการภายในแอปพลิเคชัน สำหรับค้นหาช่างเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างสี หรือแรงงานทั่วไป เป็นการจ้างงานในระยะสั้น โดยคิดเหมาค่าแรงต่อวัน สำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องการช่างเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มาช่วยให้งานเสร็จตามที่ต้องการ 

CEALECT SERVICE

เป็นบริการพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการเป็นตัวแทนท่าน เพื่อค้นหาช่างมารับงานซ่อม สร้าง ให้กับท่าน สะดวก รวดเร็ว และได้ช่างตรงตามความต้องการ

ชำระเงิน

ผู้ใช้บริการที่ ตกลงใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CEALECT สามารถชำระเงินเข้าระบบแอปพลิเคชัน ผ่านเมนูนี้แล้วผู้ให้บริการติดต่อนัดหมายวันเข้าทำการ ไปยังทางผู้ใช้บริการหลังจาก เงินเข้าระบบ