ในปัจจุบันสังคมไทยใกล้เข้าสังคมผู้สูงอายุขึ้นทุกวัน ซึ่งกลุ่มคนวัยทำงานและวัยเด็กลดลงเพราะอัตราเกิดที่ลดลง จึงทำให้การเคหะแห่งชาติจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาแบบบ้านของประชากรไทยให้เหมาะสมกับสังคมในอนาคตและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภาพด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่อยุ่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

จากผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมทั่วประเทศกว่า 109 ผลงานกรั่นกรองโดย คณะกรรมการทรงคุณวุฒิผ่านการ Workshop และ Coaching ได้ผ่านการคัดเลือกแบบที่ดีที่สุด 6 แบบ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด และนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน

แบบบ้าน TINY HOUSE

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

แบบบ้าน HOUSE OF LOGHT

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 46 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

แบบบ้าน บ้านล้อมสวน

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 53.7 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

แบบบ้าน UNITY HOUSE

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 7×7 เมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 1 ห้อง

แบบบ้าน บ้านกฤษฎา

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 128.97 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ระเบียงห้องนอน

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องพระ : 1 ห้อง

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 2 ห้อง

แบบบ้าน A GOOD FRIEND

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 160 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ห้องนอน : 2 ห้อง

ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง

ห้องครัว : 1 ห้อง

ห้องน้ำ : 3 ห้อง

จอดรถ : 1 คัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุทั้ง 6 แบบได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก การเคหะแห่งชาติ www.kapook.com