เรื่องจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน “น้ำไม่ไหล  ท่อรั่วซึม”ปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียมก็ตาม ปัญหาจุกจิกข้างต้นบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมและจัดการได้ แต่บทความนี้ มาแนะนำเจ้าของบ้านทุกท่านเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา เบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขครับ

สาเหตุหลักของ ท่อแตก

ปกติการวางท่อประปาภายในบริเวณบ้าน จะมี 2 แบบหลักๆ คือ แบบฝังดิน และวางระนาบไปบนพื้นดินหรือปูน ส่วนจะเป็นท่อเหล็กหรือท่อพีวีซีนั้นก็อีกเรื่องว่ารูปแบบไหนเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท

ปัญหา เรื่อง ท่อแตก นั้น เกิดจากหลายสาเหตุ ไมว่าจะเป็นเรื่อง คุณภาพของท่อ ที่สร้างมาไม่ได้มาตรฐาน แน่นอนว่า คุณก็ต้อง ซ่อม มันทุกครั้ง หากเป็นท่อคุณภาพต่ำ ๆ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น จาก ปัญหาดินทรุด ที่พื้นที่หลาย ๆ แห่ง มักจะเจอกัน พอดินทรุด ก็ ท่อแตก หรือ ปัญหาจากลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ แรงดันท่อ ที่ทำให้มีโอกาสเกิด ท่อแตกได้

ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อท่อน้ำรั่ว

1. ใช้กาว Epoxy หรือ กาวดินน้ำมัน ที่เหมาะสมกับเนื้องาน ขยี้สารประมาณ 1 นาที ให้เป็นสีเดียวกัน ให้กดแน่นๆ จนเกิดแรงยึดเกาะ

2. หลังจาก 60 นาที งานที่นำมาซ่อม พร้อมกลับใช้งานได้ดังเดิม

3 ใช้ Hardex Pipe Wrap ซ่อมท่อฉุกเฉิน มาใช้พันท่อ

วิธีการใช้งาน

ทำการเตรียมพื้นผิวบริเวณที่ต้องการซ่อมให้สะอาด ปราศจากสนิมและคราบน้ำมัน ด้วยกระดาษทรายหรือแปรงทองเหลืองที่สำคัญพื้นผ้วเรียบจะทำให้ประสิทธิภาพการซ่อมดีที่สุด

– จุ่มเทปไฟเบอร์กลาส ในน้ำ เป็นเวลา 10 วินาที บีบเทปใต้น้ำเพื่อให้น้ำแทรกซึมในเนื้อเทปเต็มที่

– นำเทปพันท่อบริเวณจุดที่เสียหาย หรือจุดรั่วให้แน่น โดยพัน Overlap 50% ไปตามความยาวท่อ (ควรปิดระบบ ท่อลดแรงดันให้น้อยที่สุด เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดของเทป

หากทำการซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วปัญหายังไม่จบแนะนำให้เรียกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำการซ่อมแซม เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดการเสียหายต่อ เฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้

 

Cealect มีทีมช่างที่คอยตอบโจทย์ลูกค้าและมีทีมงานคอยประสานงานตลอดเวลา เจ้าของบ้านสามารถโหลดและเรียกช่าง โดยสามารถทำความรู้เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/Cealect

DOWNLOAD LINK