เมื่อฤดูกาลก้าวเข้าสู่หน้าฝนเมื่อใด ปัญหาหนักใจของคนบ้านพื้นเตี้ย คงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมและไหลเข้าสู่ตัวบ้านแบบยากจะควบคุมได้ และยิ่งนานวันเข้า ตัวบ้านก็จะถูกน้ำกัดเซาะให้เสื่อมสภาพลงก่อนเวลาอันสมควร จำเป็นต้องเสียเงินซ่อมแซมเป็นการใหญ่

https://pixabay.com/th/photos/sigonella-ซิซิลีภูมิทัศน์บ้าน-81772/

          แต่ครั้นจะห้ามฟ้าห้ามฝนก็เป็นไปไม่ได้ ทางออกเดียวคือ ต้องหาวิธีในการรับมือกับน้ำฝนเจ้าปัญหาเหล่านั้น ด้วยวิธีการดังนี้ 
           1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหล 
อุปกรณ์ง่าย ๆ ราคาประหยัดที่ใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยและดูเหมือนจะได้ผลเป็นอย่างดี คือ ติดตั้งอุปกรณ์กันน้ำไหลเข้าบ้าน อาทิเช่น สร้างแนวกระสอบทราย หรือแนวฝายไม้กั้นน้ำ เพื่อหยุดการไหลของทิศทางน้ำที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน และเปลี่ยนทิศทางให้ไหลระบายไปทางอื่นแทน 
          2. ปรับสภาพรอบตัวบ้าน 
หากอยากแก้ปัญหาแบบถาวรมากยิ่งขึ้น ให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัวบ้านโดยการทำขอบกั้นน้ำที่มาพร้อมกับบ่อดักน้ำ เมื่อเวลาน้ำไหลเข้ามาก็จะเจอกับขอบกั้นและไหลลงสู่บ่อดักแทน หลังจากนั้นก็ให้ปั๊มน้ำจากบ่อดักออกให้ไหลไปในทิศทางอื่น เพียงเท่านี้น้ำก็จะไม่ไหลเข้าไปขังในตัวบ้านได้อีก 
          3. ยกระดับพื้นบ้าน 
หมดปัญหาฝนตกน้ำท่วมบ้านได้แบบตลอดชีพ ถ้ามีงบประมาณที่เพียงพอ ให้ดีดตัวบ้านยกระดับพื้นให้สูงขึ้น หรือสามารถใช้ดินถมให้พื้นสูงขึ้นได้เช่นกัน ที่สำคัญควรดูเรื่องของความลาดเอียงของพื้นบ้านที่ต้องอยู่สูงกว่าท่อระบายน้ำ มิเช่นนั้นเมื่อน้ำท่วมขัง จะไม่สามารถระบายได้นั่นเอง 
          
          ปัญหาน้ำท่วมบ้านเมื่อยามฝนตก ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยไว้นานวันเข้า จะยิ่งทำให้โครงสร้างตัวบ้านได้รับผลกระทบสะสมมากยิ่งขึ้น และหากถึงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่การหาวิธีป้องกันน้ำท่วมเท่านั้น แต่อาจต้องซ่อมบ้านใหม่ทั้งหลังก็ได้