สำหรับคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง ปัจจัยที่ตามมาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าผู้รับเหมา หรือแม้แต่ระยะเวลาในการสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของบ้านไม่สามารถกำหนดได้ตายตัว ดังนั้นด้วยปัญหาต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา ทางออกหนึ่งของการสร้างบ้านก็คือ บ้านสำเร็จรูป เทรนด์บ้านที่เข้ามาตอบโจทย์ด้านความสะดวกรวดเร็ว และอยู่ในฐานราคาที่ประหยัดกว่าการสร้างบ้านแบบอื่น

บ้านสำเร็จรูป คืออะไร

บ้านสําเร็จรูปชั้นเดียวราคาประหยัด” คือรูปแบบของบ้านสมัยใหม่ โดยมีรูปแบบเป็นบ้านขนาดเล็ก แต่ก็เพียงพอต่อการอยู่อาศัย และถูกสร้างขึ้นจากวัสดุสำเร็จรูป การก่อสร้าง มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่นาน ดังนั้น จึงทำให้บ้านสําเร็จรูปได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นกลาง และกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก บ้านสําเร็จรูปชั้นเดียวราคาประหยัด มีราคาไม่แพง สามารถเข้าอยู่อาศัยได้เร็วกว่าบ้านรูปแบบอื่น ๆ

 

โดยจุดเด่นของ “บ้านสําเร็จรูป” คือ ไม่มีส่วนของคาน และเสา ในการรองรับน้ำหนัก แต่สิ่งที่ใช้รองรับบ้านสําเร็จรูปคือ ผนังบ้านสําเร็จรูป ที่ได้นำมาต่อกัน ซึ่งคล้าย ๆ กับการต่อเลโก้ ดังนั้น ผนังบ้านสําเร็จรูป จึงเป็นตัวรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความแข็งแรงคงทน เทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านรูปแบบธรรมดาอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันบ้านสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย 3 รูปแบบหลัก ๆ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีการที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูปสามารถแยกตามระบบการประกอบออกเป็น

 

1. ระบบคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete System)

หนึ่งในการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป แต่จะเป็นระบบของการประกอบคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete System) โดยการนำชิ้นส่วนคอนกรีตต่างๆ มาประกอบติดตั้งหน้างานที่ละชิ้นส่วน เช่น เสา, พื้น, ผนัง และประกอบออกมาให้เเป็นตัวบ้าน โดยภายในผนังที่หล่อจะมีระบบร้อยสายไฟและระบบท่อติดตั้งมาให้ในตัวแล้วด้วย ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ 2 แบบ คือ หล่อสำเร็จบนพื้นที่ก่อสร้าง และหล่อสำเร็จจากโรงงาน

2. ระบบน็อคดาวน์ ( Knock Down System )

บ้านสำเร็จรูประบบน็อคดาวน์หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า บ้านน็อคดาวน์ คือ ระบบที่นำเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ  ไปประกอบติดตั้งในพื้นที่ และสามารถถอดประกอบได้ ปัจจุบันบ้านน็อคดาวน์ส่วนใหญ่นิยมใช้โครงสร้างบ้าน จากไม้, เหล็ก และคอนกรีต หลายคนเคยเห็นรูปแบบของบ้านน็อคดาวน์จากอินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่าง ๆ และคิดว่าเป็นระบบการประกอบที่สามารถสร้างได้แต่บ้านขนาดเล็ก แต่เปล่าเลย บ้านสำเร็จรูประบบน็อคดาวน์นั้นสามารถทำได้ทั้งอาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการเอาตู้ Container มาดัดแปลงในการทำบ้านสำเร็จรูปแบบน็อคดาวน์

ข้อแตกต่างจากบ้านสำเร็จรูปอื่น ๆ ก็คือ บ้านน็อคดาวน์นั้นจะใช้ต้นทุนต่ำกว่าแบบบ้านสำเร็จรูปอื่น ๆ เพราะจะติดตั้งด้วยระบบขันน๊อต (Bolt & Nut) เพื่อง่ายต่อการติดตั้งและรื้อถอน แต่ทั้งนี้ก็สามารถทำการติดตั้งแบบถาวรได้ด้วยวิธีการเชื่อม (Welding) ถือเป็นแบบบ้านสำเร็จรูปที่ประหยัดเงินในกระเป๋าเนื่องจากราคาไม่แพงและใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยมาก

3. ระบบโมดูลาร์ (Modular System)

การก่อสร้างระบบ Modular คือ ระบบการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาจากการก่อสร้างแบบ Precast Concrete System และ Knock Down System เป็นกระบวนการสร้างชิ้นส่วนภายใต้การควบคุมการผลิตในโรงงาน โดยจะเป็นบ้านสำเร็จรูประดับ Hi-Class ก็ว่าได้ เนื่องจากชิ้นส่วนโครงสร้างใช้เหล็กเป็นโครงสร้าง และสามารถออกแบบพื้นและผนังแบบ Precast Concrete หรือ Cement Board ได้ วัสดุที่ใช้ตกแต่งชิ้นส่วนต่าง ๆ จะเป็นวัสดุมาตรฐานกับงานก่อสร้างอาคารทั่วไป เพียงแต่ระบบ Modular จะใช้การก่อสร้างในระยะเวลาเพียงครึ่งเดียวสำหรับการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังเท่านั้น

การก่อสร้างระบบ Modular เป็นการผลิตในรูปแบบของ ” Module” ซึ่ง Module ที่ผลิตออกมาจะมีขนาดตามต้องการ แต่ด้วยการควบคุมการผลิตระดับสูงที่ต้องออกจากโรงงาน ขนาดที่ออกมาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดที่สามารถขนส่งได้ด้วย แต่ทั้งนี้เองด้วยการผลิตและการออกแบบชิ้นส่วนที่สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ หากต้องการบ้านสำเร็จรูปหลังใหญ่ก็สามารถผลิตแบบแยกเป็นหลาย Module แล้วนำไปติดตั้งต่อกันที่สถานที่ก่อสร้างได้ โดยใช้ระบบ Knock Down ในการประกอบ อาทิ การขันน็อต การเชื่อม ในการติดตั้งเป็นหลัก

ข้อจำกัดในการสร้างบ้านสำเร็จรูป

1. บ้านสําเร็จรูป มีขนาดที่จำกัด

เนื่องจากบ้านสําเร็จรูป มีการออกแบบในขนาดที่ต้องอยู่ในระบบโครงสร้าง ดังนั้นบ้านประเภทนี้จึงมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนัก สำหรับใครที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ ไม่แนะนำให้เลือกบ้านสําเร็จรูป

2. ไม่สามารถเลือกวัสดุเองได้

เนื่องจากผู้รับบ้านสําเร็จรูปนั้น ได้เลือกวัสดุไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากคุณต้องการบ้านสําเร็จรูป จึงมีข้อจำกัดในการเลือกวัสดุ ดังนั้น ทางที่ดี เราขอแนะนำว่า ควรเช็คให้ละเอียดก่อนว่า วัสดุที่นำมาใช้นั้น มีคุณภาพเป็นไปตามที่โฆษณาได้ระบุไว้หรือไม่

3. ต่อเติมได้ยาก

สำหรับเรื่องการต่อเติมบ้านสําเร็จรูปนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัด เนื่องจากบ้านประเภทนี้ ถูกออกแบบมาแบบสำเร็จรูปแล้ว ดังนั้น หากคุณจะต่อเติมภายหลัง จึงเป็นเรื่องที่ลำบากมาก

อยากมีบ้านสำเร็จรูป ต้องเริ่มอย่างไร

สำหรับการเตรียมตัวการสร้างบ้านสําเร็จรูปชั้นเดียวราคาประหยัดนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือ งบประมาณ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า การเตรียมที่จะปลูกบ้านสักหนึ่งหลังนั้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหน ๆ ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นในวันนี้เราจึงมีหลักการมาแนะนำ ว่าคุณต้องเตรียมตัวอย่างไร และต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง ในการสร้างบ้านสําเร็จรูป 

1. งบประมาณการถมดิน
เนื่องจากการสร้างบ้านสําเร็จรูป จำเป็นต้องมีการถมดิน แนะนำว่า ให้เลือกจ้างแบบเหมาจ่าย จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะคุณสามารถตรวจสอบงานได้ง่าย อีกทั้งค่าใช้จ่าย จะไม่บานปลายอีกด้วย และสำหรับดินที่เหมาะสม ที่จะใช้ในการถมนั้น ควรเป็นดินที่มาจากท้องนา และในกรณีพื้นดินที่ต้องการถมนั้น มีบ่อ หรือหลุมลึก แนะนำว่า ควรใช้ทรายถมลงไปด้วย เพื่อป้องการการทรุดตัวของหน้าดิน จากนั้น ต้องมีการบดอัดทับไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่มความแน่นของดิน
2. งบประมาณในการสร้างบ้านสําเร็จรูป
ซึ่งหากคุณคิดจะสร้างบ้านสําเร็จรูปสักหลังแล้ว อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนี้แล้วว่า สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องงบประมาณ ว่าคุณต้องเตรียมเงินไว้สักเท่าไร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น งบประมาณที่คุณต้องเตรียมไว้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
  • ค่าก่อสร้างบ้านสําเร็จรูป
  • ค่าตกแต่งภายในบ้านสําเร็จรูป
  • ค่าสิ่งก่อสร้างบริเวณนอกบ้านสําเร็จรูป
3. งบประมาณสำรองตกแต่งส่วนตัว
เพราะเป็นที่แน่นอนว่า สำหรับการสร้างบ้านสําเร็จรูปนั้น หากคุณตกลงราคากับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มักจะประสบกับปัญหาเรื่องงบบานปลาย อาจเป็นเรื่องเห็นวัสดุที่ถูกใจภายหลัง แล้วเกิดอยากได้ จากนั้นไปซื้อเพิ่มมา จึงทำให้เกิดงบบานปลาย แต่จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ และงบประมาณของแต่ละคน
งบประมาณในการสร้างบ้านสำเร็จรูป
สำหรับใครที่กำลังเป็นกังวล สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านสําเร็จรูปนั้น ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับ เนื่องจากการสร้างบ้านในรูปแบบนี้จะมีราคามีราคาที่ไม่แพง ซึ่งราคาเริ่มต้นโดยประมาณอยู่ที่ 100,000 บาทเท่านั้น สูงสุดโดยประมาณอยู่ที่ 1,000,000 บาท เพียงเท่านี้ คุณจะได้รับบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่อาศัยได้ทันที ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมบ้านสําเร็จรูป ถึงมีราคาไม่แพง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านสําเร็จรูป ไม่จำเป็นต้องมีงานปูน งานฉาบเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับการสร้างบ้านแบบทั่วไปนั่นเอง

ข้อเสียของบ้านน็อคดาวน์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้


แม้บ้านน็อคดาวน์จะมีข้อดีในการใช้งานอยู่มากมาย ทว่าบ้านชนิดนี้กลับมีข้อเสียที่เราอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน โดยเฉพาะเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุสำเร็จรูป ทำให้บ้านไม่สามารถเลือกประเภทของวัสดุได้ด้วยตัวแอง เป็นการผลิตเรียบร้อยและพร้อมนำมาประกอบแล้วจากโรงงาน ตัวบ้านมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งไม่สามารถตอบโจทย์รูปแบบบ้านให้กับผู้อาศัยได้มากนัก เนื่องจากแบบบ้านมีให้เลือกไม่มากและยังมีข้อจำกัดหากต้องการต่อเติมในภายหลังอีกด้วย

ดังนั้น บ้านน็อคดาวน์อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป ถือว่าเป็นที่พักอาศัยสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดและสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ “พอเพียง” มากกว่าคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของบ้าน